L’Ajuntament millorarà l’enllumenat de 8 carrers amb un estalvi energètic del 52%

Els carrers de Salvador Espriu, carrer i passatge de Josep Pla, carrer i passatge de Carles Riba, carrer d’Amadeu Vives, ronda de Sant Oleguer, carrer de Lluís Millet, parc de Vista Alegre i de la plaça de Caterina Albert disposaran d’un nou sistema d’enllumenat LED que suposarà un estalvi energètic anual del 52%. Les obres, amb una durada de 4 mesos i un cost de 135.990 €, s’emmarquen en el Pla Director de l’Enllumenat Públic i en el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima de Mataró (PAESC) com a mesura de reducció d’emissions i eficiència energètica i compten amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea (FEDER)

El 27 de juliol van començar les obres de substitució i millora de l’enllumenat de 8 carrers dels Molins i de Vista Alegre: carrer de Salvador Espriu; carrer i passatge de Josep Pla; carrer i passatge de Carles Riba; carrer d’Amadeu Vives i Roig; ronda de Sant Oleguer, entre la riera de Figuera Major i el carrer d’Amadeu Vives i Roig; carrer de Lluís Millet; parc de Vista Alegre i plaça de Caterina Albert.

Les obres tenen com a missió la substitució de l’enllumenat existent, amb el desmuntatge de les llumeneres existents i la instal·lació de noves per millorar-ne la sostenibilitat i reduir el consum en un 52,5% anualment.

Aquelles llumeneres que ja són LED també es substituiran perquè s’ha considerat que estan a mitja vida, a substituir per noves LED, donat que han millorat la seva qualitat, fiabilitat i rendiment en els últims anys. També es preveu substituir aquelles columnes que estan molt deteriorades, o reparar les portelles trencades. També es farà una aplicació de protecció a la corrosió a la base de les columnes, tant existents com noves, per preveure les conseqüències dels pixats dels gossos.

També hi haurà obra civil per unificar el nombre de quadres en menys unitats, amb noves conduccions i el cablejat necessari, caixes, connexions, i la reposició del paviment. Els quadres d’enllumenat s’unificaran en un de nou, amb tots els mecanismes de mesura, control i protecció, dotant‐lo del sistema de telegestió.

El termini previst per a l’execució de les obres és de 4 mesos, el cost és de 135.990,36 € i van a càrrec de l’empresa Electricitat Boquet, SL.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

@Radio la voz cerdanyola 2017